Thembela Sihlabaka

array(4) { [0]=> string(2) "59" [1]=> string(2) "60" [2]=> string(2) "38" [3]=> string(2) "36" } 82859hello12345