David Benson

Photo by - David Benson

آخرین

داستان ها

عکاسان

ویدئوها


نمایشگاه دیوید بنسون در موضوع ویژگی فوکوس خودکار سریع

چرا علی الریفای ویزگی فوکوس خودکار چشم را دوست دارد

کوری را در حال امتحان کردن لنز سونی مشاهده کنید

کیفیت تصویر در بهترین حالت

نیک دیدلیک & تجربه باب مارتین با SEL400F28GM

سونی آلفا جدید 7RM3

زبان مورد نظر خود را برای ادامه انتخاب کنید

لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کوکی ها به ما در ارائه خدمات ما کمک می کنند. با ادامه استفاده از وب سایت www.alphauniverse-mea.com، شما با استفاده از کوکی های ما و اشخاص ثالث برای افزایش تجربه خود موافقت می کنید. برای اطلاعات بیشتر لطفا به سیاست حفظ حریم خصوصی

preloader